ללא ספק תוצאות יצירה זו לא היו כה טובות, ללא כישוריך הנאים, יחסך האדיב ותשומת לבך המרבית

ממליצים על דר יעקב בר